فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقدار ذرات ذغال انتشار يافته در هواي ميحط كار دو معدن ذغال سنگ دامغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقدار ذرات ذغال انتشار يافته در هواي ميحط كار دو معدن ذغال سنگ دامغان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: تاكنون پژوهش‌های زیادی درباره تعیین مقدار ذغال سنگ انتشار یافته در هوای محیط كار معادن در سرتاسر دنیا صورت گرفته، ولی اطلاعات جامعی در مورد وضعیت بهداشتی و ایمنی معادن در كشور وجود ندارد. در یك آمار منتشر شده از طریق یك منبع داخلی حدود 10% كارگران شاغل در معادن مورد بررسی، در اثر استنشاق هوای آلوده محیط كار دچار بیماری ریوی بوده‌اند. هدف این تحقیق تعیین مقدار ذغال انتشار یافته در محیط كار معدن بمنظور آگاهی از میزان آلودگی احتمالی موجود در این مناطق می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این بررسی از قسمت‌های مختلف موجود در دو معدن مورد بررسی، بر طبق روش پیشنهادی سازمان‌های ذیصلاح از هوای محیط كار در روزهای مختلف، بیش از 30 نمونه گرفته شد كه برای هر نمونه‌برداری یك روز وقت صرف شده است. برای نمونه‌برداری، از دستگاه نمونه‌بردار فردی استفاده شد و نمونه‌های گرفته شده به آزمایشگاه منتقل و با ترازوی با حساسیت موردنیاز، وزن شده و با میزان استاندارد آن مقایسه شد. لازم به ذكر است كه هم برای گرد وغبار قابل استنشاق و هم برای گرد و غبار كلی نمونه‌برداری صورت گرفته است. یافته‌ها: نتایج بدست آمده، نشان داد كه در مناطقی كه بیشترین تجمع كارگری را داشته و كارگران، بیشتر وقت كاری خود را در آن مناطق می‌گذرانند مقدار ذرات ذغال انتشار یافته بسیار بیشتر از میزان استاندارد اعلام شده می‌باشد. به طوری كه در محل استخراج معدن، این مقدار برای گرد و غبار قابل استنشاق 10 برابر مجاز و در تونل‌های افقی معدن 6 برابر مقدار مجاز بوده است. میزان گرد و غبار كلی حتی از این حدود نیز فراتر رفته است. نتیجه‌گیری: نتایج فوق بیان‌گر این است كه میزان آلودگی هوا در مناطق مورد بررسی بسیار فراتر از مقدار مجاز بوده و بدون شك سلامت كارگرانی كه در این مناطق كار می‌كنند مورد تهدید جدی است و بایستی برای رفع آلودگی و تامین بهداشت كارگران، اقدامات عاجل و موثری را به كار بست.
كلید واژه: گرد و غبار ذغال، نمونه‌بردار فردی، گرد و غبار قابل استنشاق، گرد و غبار كلی، روش وزنی

لینک کمکی