فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان آلودگي به سرب و برخي عوامل مرتبط با آن در كودكان 11-6 ساله شهر سمنان (1380)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان آلودگي به سرب و برخي عوامل مرتبط با آن در كودكان 11-6 ساله شهر سمنان (1380) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: سرب یك فلز پر مصرف و یك سم پایدار است كه شناسایی آن به عنوان یك سم عصبی و تلاش برای كنترل آن به 2000 سال قبل از میلاد می‌رسد. با توجه به استفاده از سرب در بسیاری از صنایع، این ماده سبب آلودگی محیط اطراف می‌شود. منابع اصلی آلوده كننده شامل رنگ‌ها، گرد وغبار، آب آشامیدنی، محیط كار والدین، هوا و غذا می‌باشند. در مطالعات مختلف شیوع مسمومیت با سرب از 20-8% متغیر بوده است. مواد و روش‌ها: 320 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سمنان به روش چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس با برگزاری جلسات توجیهی برای والدین كودكان و اخذ رضایت‌نامه از هر یك از دانش آموزان 6 سی سی خون گرفته شد. 5 سی سی جهت آزمایش سرب و 1 سی سی خون جهت CBC و Index ارسال شد. اندازه‌گیری سرب به روش جذب اتمی متوسط دستگاه Spect AA.20 انجام گرفت. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون در سطح 5% استفاده شده است. یافته‌ها: 78.8% كودكان آلودگی با سرب داشتند (مقدار سرب بیشتر یا مساوی 10mg/dI) و در 5% كودكان سطح توكسیك سرب وجود داشت (مقدار سرب بیشتر از 20mg/dI) ارتباط معنی‌داری بین میزان سرب با متغیرهای سن، جنس، شغل والدین، منطقه مسكونی، معدل تحصیلی، میزان RBC، نقاشی ساختمان و بازسازی منزل وجود نداشت؛ ولی بین میزان سرب با هماتوكریت، MCHC، RDW، MCV و تعداد سال‌های ساخت خانه ارتباط معنی‌داری دیده شد (0.05>P). نتیجه‌گیری: هرچند شیوع آلودگی با سرب در سمنان نسبت به سایر مناطق بالاتر بوده است، اما سطح توكسیك آن نسبت به مناطق دیگر بالاتر نمی‌باشد. با توجه به شیوع بالای آلودگی با سرب، یافتن منابع مختلف آلودگی با سرب جهت رفع آن و اطلاع‌رسانی به والدین جهت شناسایی علائم و بررسی سایر كودكان از نظر آلودگی با سرب ضروری می‌باشد.
كلید واژه: آلودگی با سرب، سرب، كودكان، سمنان

لینک کمکی