فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير وضعيت‌هاي مختلف مچ دست بر سرعت هدايت عصب اولنار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير وضعيت‌هاي مختلف مچ دست بر سرعت هدايت عصب اولنار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: محاسبه سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج به طور موثری تحت تاثیر وضعیت آن قرار دارد. به طوری كه در وضعیت كاملاً خم، سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج، بیشتر است و این به دلیل كشیده شدن عصب و باز شدن چین‌های آن در طول آرنج است. در مورد اثر وضعیت مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار در مطالعات مختلف نتایج متناقضی گزارش شده است. به منظور روشن شدن علت تناقض و تایید صحت یكی از آنها و با هدف تعیین تاثیر وضعیت‌های مختلف مچ دست بر سرعت هدایت عصب اولنار مطالعه حاضر به عمل آمد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه كه از نوع كارآزمایی بالینی خود شاهد است، در 40 داوطلب سالم فاقد علائم نروپاتی اولنار، اثر وضعیت‌های مختلف مچ به صورت خم (F)، خنثی (N) و باز (E) روی سرعت هدایت عصب اولنار بررسی شد. یافته‌ها: سرعت هدایت عصب اولنار در آرنج در حالت‌های مختلف F، N و E به ترتیب 59.3، 59.4 و 59.8 متر بر ثانیه بود؛ كه تفاوت معنی‌داری نداشتند (0.3=P). در ساعد، سرعت هدایت عصب اولنار به ترتیب 62.6، 61.8 و 61 متر بر ثانیه و تفاوت معنی‌داری بود (0.02=P)، ولی بعد از در نظر گرفتن تغییر فاصله بین دو محل تحریك در اثر تغییر وضعیت مچ، تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت (0.3=‍P). نتیجه‌گیری: نتایج بررسی نشان داد، تغییر وضعیت مچ دست با در نظر گرفتن جابجایی و كشش پوست، روی سرعت هدایت عصب اولنار تاثیر قابل توجهی ندارد. بنابراین لازم است وضعیت مچ در حین بررسی برای هر فرد ثابت باشد تا از مخدوش شدن نتایج، جلوگیری شود.
كلید واژه: عصب اولنار، وضعیت مچ دست، سرعت هدایت عصبی

لینک کمکی