فایل PowerPoint (اسلاید ها) وضعيت چربي خون و چربي رژيم غذايي نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان - پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) وضعيت چربي خون و چربي رژيم غذايي نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان - پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران كودكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: ارزیابی وضعیت چربی‌های سرم نوجوانان و ارتباط آن با رژیم غذایی و ارزیابی رفتار، نگرش، عملكرد و آگاهی (BASK) دانش آموزان، والدین و مسئولین مدارس در این رابطه، به منظور طراحی مداخلات جامعه‌نگر در جهت پیشگیری و كنترل عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی و عروقی. مواد و روش‌ها: افراد مورد بررسی، 2000 دانش آموز 18-11 ساله انتخاب شده به روش تصادفی ساده چند مرحله‌ای (1000 دختر و 1000 پسر)، والدین آنها (2000 نمونه) و مسئولین مدارس (500 نمونه) در مناطق شهری و روستایی دو استان اصفهان و مركزی بوده‌اند (استان اصفهان برای مداخلات بعدی در نظر گرفته شده و استان مركزی به عنوان ناحیه مرجع در نظر گرفته شده است). یافته‌ها توسط پرسشنامه، معاینه فیزیكی و فرم ثبت غذای سه روزه و پرسشنامه تكرر مصرف مواد غذایی به دست آمد و لیپیدهای سرم در آزمایشگاه مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، اندازه‌گیری شد. یافته‌ها توسط نرم‌افزار Spss/win و با استفاده از آزمون‌های آماری Student T و رگرسیون خطی چندگانه در سطح معنی‌دار 0.05>P تحلیل شد. یافته‌ها: بیشتر دانش آموزان، والدین و مسئولین مدارس آگاهی كافی نسبت به تغذیه سالم داشتند؛ ولی عملكرد آنها در این جهت نبود به طوری كه بیشتر خانواده‌ها علی‌رغم داشتن آگهی از سالم‌تر بودن انواع روغن مایع، بیشتر از روغن جامد استفاده می‌كردند و این موضوع تا حد زیادی می‌تواند به دلیل مناسب بودن قیمت روغن جامد و دسترسی راحت‌تر به آن باشد. اگرچه میانگین مصرف چربی نوجوانان (0.4+-21.2 درصد) در محدوده مجاز توصیه شده (30%>) بود، اما در بسیاری موارد اختلالات چربی خون سرم وجود داشت. به عنوان مثال، میانگین كلسترول سرم دختران گروه سنی 14-11 و 18-15 ساله، به طور معنی‌داری بالاتر از مقادیر استاندارد بود (به ترتیب 169 و 172 در برابر 160 و 159 میلی گرم در دسی لیتر، 0.05>P). ارتباط مستقیم بین اختلالات چربی خون در نوجوانان و مصرف چربی هیدروژنه غذاهای آماده و میان وعده‌های غذایی چرب به دست آمد (0.05>P). اگرچه میزان مصرف پروتئین در حد توصیه شده بود (0.9+-13.4 درصد)؛ ولی با توجه به مصرف گوشت گوسفند چرب، تعداد دفعات مصرف گوشت قرمز با اختلالات چربی خون ارتباط مستقیم داشت (0.05>P). یكی از دلایل بالا بودن تری‌گلیسرید خون می‌تواند مصرف بیش از حد كربوهیدرات (1+-65.2 درصد) باشد. نتیجه‌گیری: هرچند در جوامع غربی، بیشتر بر كاهش میزان چربی مصرفی تأكید می‌ِشود، ولی در جامعه ما كه این میزان در حد قابل قبول است، بیشتر باید بر اصلاح كیفیت چربی مصرفی تأكید شود تا كمیت آن. این اقدام زیر بنایی مستلزم مشاركت صنایع غذایی، مسئولین دولتی، مصرف كنندگان و رسانه‌های گروهی می‌باشد.
كلید واژه: مصرف چربی، وضعیت چربی‌های خون، نوجوانان، كیفیت چربی

لینک کمکی