فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه تشريحي سينوس ساژيتال فوقاني و سوچور ساژيتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه تشريحي سينوس ساژيتال فوقاني و سوچور ساژيتال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: مشخص نمودن محل سینوس ساژیتال جهت سهولت عمل جراحی و پیشگیری از عوارض احتمالی در جراحی‌های ناحیه سینوس ساژیتال مهم می‌باشد. از گذشته، سوچور ساژیتال به عنوان یك راهنمای تشریحی در مشخص نمودن قسمت میانی سینوس ساژیتال استفاده می‌شده است. جهت مشخص نمودن رابطه سوچور ساژیتال با سینوس ساژیتال فوقانی این مطالعه انجام شد. مواد و روش‌‌ها: این مطالعه یك مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بود. در این مطالعه، پنجاه جسد انسان بزرگسال از نظر رابطه بین سوچور ساژیتال فوقانی تشریح شدند. طی این مطالعه طول سوچور ساژیتال، عرض سوچور و عرض سینوس ساژیتال فوقانی در سه نقطه ابتدا، وسط و انتهای سوچور اندازه‌گیری شد. سپس رابطه سوچور ساژیتال با سینوس ساژیتال فوقانی در سه نقطه مذكور بررسی گردید؛ همچنین سینوس عرضی غالب نیز در این مطالعه بررسی و نتایج فوق بر اساس روش‌های آماری، تحلیل شد. نتایج: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد كه در اكثر موارد، سینوس ساژیتال فوقانی در مقایسه با سوچور ساژیتال به طرف راست منحرف می‌شود؛ به طوری كه در نقطه برگما در 54 درصد، در نقطه لامبدا و نقطه وسط بین لامبدا و برگما در 64 درصد موارد سینوس به طرف راست منحرف میِ‌شود. اندازه این انحراف به طور متوسط 3.5 میلی متر در نقطع برگما، 4.5 میلی متر در نقطه وسط و 6 ملی متر در نقطه لامبدا بود. تفاوت جنسی در یافته‌های این تحقیق دیده نشده است. در 76 درصد موارد سینوس عرضی راست غالب بود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های فوق در اكثر موارد سینوس ساژیتال نسبت به سوچور ساژیتال در طرف راست قرار دارد. اطلاعات فوق می‌تواند به جراح مغز و اعصاب در مورد رابطه بین سینوس ساژیتال فوقانی و مشخصات سطحی جمجمه در مشخص نمودن محل سینوس ساژیتال فوقانی در طی اعمال جراحی كمك كند.
كلید واژه: سوچور ساژیتال، سینوس ساژیتال فوقانی، تشریح

لینک کمکی