فایل PowerPoint (اسلاید ها) آسپرين خوراكي در پيشگيري از عود ضايعات هرپس دهاني: يك كارآزمايي شاهددار كور تصادفي شده ضربدري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) آسپرين خوراكي در پيشگيري از عود ضايعات هرپس دهاني: يك كارآزمايي شاهددار كور تصادفي شده ضربدري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :4

مقدمه: داروهای مختلفی جهت كاهش موارد عود و دوره بیماری ناشی از ویروس هرپس سیمپلكس پیشنهاد گردیده است كه مهمترین آنها آسیكلوویر خوراكی است. اما این دارو گرانقیمت می‌باشد دوره درمانی آن طولانی است، بطول كامل مانع عود ضایعات نمی‌گردد، و از همه مهمتر آن كه ممكن است مصرف طولانی مدت آن سبب ایجاد تغییرات نئوپلاستیك در سلولها گردد. در طی جستجو برای دارویی موثر و كم خطر در این زمینه، در مطالعه‌ای مورد ـ شاهدی (case-control)، تاثیر آسپیرین در این مورد نشان داده شده بود. ما نیز بر آن شدیم تا با مطالعه‌ای دقیق‌تر تاثیر آسپیرین را در این بیماری بررسی نمائیم.روشها: این بررسی كلینیكی به روش دو سوكور و ضربدری (Cross over) بر روی 50 بیمار مبتلا به هرپس راجعه كه به درمانگاهی آموزشی پوست دانشكده پزشكی اصفهان مراجعه كرده‌اند، انجام شده است. بیماران به روش غیر تصادفی ساده از مبتلایان به بیماری هرپس راجعه كه شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب و با استفاده از روش تقسیم تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در سه ماهه نخست، گروه اول روزی یكعدد قرص با كد A و گروه دوم روزی یكعدد قرص با كد B دریافت نمودند و در سه ماهه بعدی داروها عوض شد، یعنی گروه اول روزی یك قرص با كد B و گروه دوم روزی یك قرص با كد A، دریافت نمودند. بیماران هر ماه پیگیری و نتایج درمانی در پرسشنامه‌ای ثبت گردید. در پایان دوره 6 ماهه درمانی كد داروها باز شد و اطلاعات بدست آمده بررسی گردید.نتایج: در مجموع 22 نفر در هر گروه تا پایان مطالعه شركت نمودند. در سه ماهه اول: از گروه اول كه آسپرین مصرف كرده بودند تنها 6 مورد (27/27%) اما در گروه دوم كه پلاسبو دریافت كرده بودند 18 مورد (8181%) عود داشتند (P<0.05) در این دوره كاهش طول مدت بیمار در هر گروه اول 19 نفر (36/86%) اما در گروه دوم تنها در 8 بیمار (36/36%) دیده شد (P<0.05) در سه ماهه دوم: در گروه اول كه این بار پلاسبو دریافت كرده بودند عود در 19 مورد (36/86%) اما در گروه دوم كه آسپرین دریافت نموده بودند در 5 مورد (72/22%) دیده شد (P<0.05) كاهش طول مدت بیماری نیز در گروه اول در 8 بیمار (36/36%) اما در گروه دوم در 20 نفر (90/90%) دیده شد (P<0.05) بحث: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد كه آسپرین با دوز كم در كاهش موارد عود و طول مدت دوره بیماری هرپس راجعه دهانی موثر می‌باشد. این اثر آسپرین به علت خاصیت ضد التهابی و دخالت در فرآینده‌های ضد ویروسی اعمال می‌شود. موثر بودن آسپرین در این مورد، در یك مطالعه مورد- شاهدی نشان داده شده بود اما بررسی ما بعلت دو سوكور و ضربدری بودن از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار است.
كلید واژه: هرپس راجعه دهانی، آسپرین، پلاسبو

لینک کمکی