فایل PowerPoint (اسلاید ها) پوشش مراقبت ‌هاي بهداشت مادر و كودك در عشاير استان كرمان شهريور 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پوشش مراقبت ‌هاي بهداشت مادر و كودك در عشاير استان كرمان شهريور 1380 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: بهبود كیفیت بهداشت مادر و كودك از اهداف سازمان جهانی بهداشت است كه جهت تأمین آن باید تلاش‌ها و فعالیت‌های مختلفی صورت گیرد.هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان پوشش مراقتب‌های بهداشت مادر و كودك در خانوارهای عشایری استان كرمان انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1380 بر روی 950 خانوار عشایری استان كرمان انجام شد. از هر شهرستان بر اساس جمعیت، چند دهستان به صورت تصافی انتخاب و ایل‌های مربوطه توسط افراد آموزش دیده مورد پرسش‌گری قرار گرفتند و اطلاعات حاصله تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: در مجمعوع 19.4% مادران با سواد بودند. سن ازدواج 10 تا 41 سال و سن اولین حاملگی نیز در همین طیف سنی بود. 37.4% زنان واجد شرایط تحت پوشش روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری بودند. تزریق واكسن 44.5% مادران در حدی بود كه حداقل 3 سال یا به طور دائم ایمنی داشته باشند (6-2 بار). 28.9% مادران در آخرین بارداری خود مراقبت داشتند و در 9.2% موارد آزمایش‌های معمول دوران بارداری را انجام داده بودند. در 25.6% موارد آخرین زایمان توسط فرد دوره دیده انجام شده بود. 5.6% موارد در 10 روز اول پس از زایمان و 7.3% موارد در 10 تا 40 روز اول پس از زایمان مراقبت داشتند. واكسیناسیون كودكان زیر 6 سال در مورد نوبت سوم ثلاث، پولیو و هپاتیت به ترتیب 95.9%، 95.9% و 77.1% در مورد سرخك نوبت اول و ب ث ژ به ترتیب 9.1% و 95.6% بود. 69.7% كودكان كارت پایش رشد داشتند كه تنها در 1.4% موارد منحنی رشد به طور مرتب رسم شده بود. 99.1% كودكان تغذیه با شیر مادر داشتند.20.4% از مولتی ویتامین یا ویتامین A+D و 13.8% از قطره آهن استفاده می‌كردند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها واكسیناسیون كودكان و تغذیه با شیر مادر در عشایر مذكور در حد بسیار مطلوب و در بقیه موارد اختلاف با حد مورد انتظار كشوری زیاد است.
كلید واژه: مراقبت‌های بهداشتی، مادر، كودك، عشایر

لینک کمکی