فایل PowerPoint (اسلاید ها) سنت‌ هاي مردم روستاهاي تاكستان در مراقبت‌ هاي زايمان: پژوهشي كيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) سنت‌ هاي مردم روستاهاي تاكستان در مراقبت‌ هاي زايمان: پژوهشي كيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :10

زمینه: سنت بخشی از فرهنگ مردم است كه می‌تواند بر مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی مؤثر باشد و شناسایی آن برای تغییر در عادات و اصلاح رفتار‌های بهداشتی مردم ضروری است.هدف: این مطالعه كیفی به منظور شناسایی سنت‌های مردم روستاهای تاكستان در مراقبت‌های زایمان انجام شد.مواد و روش‌ها: در یك پژوهشی كیفی به شیوه قوم‌نگاری، تعداد 7 روستای تاكستان (استان قزوین) كه پای‌بند سنت‌های رایج در مراقبت‌های زایمان هستند مطالعه شدند. روش گردآوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه جمعی و یادداشت‌برداری بود. یافته‌ها پس از كدگذاری، دسته‌بندی و ارائه شدند.یافته‌ها: سنت‌های مردم روستاهای تحت مطالعه به باورها و رفتار‌های هنگام درد زایمان، خروج جفت، دردهای پس از زایمان، پوشش نوزاد و زائو، افتادن بند ناف، تغذیه مادر و نوزاد و درد پستان تقسیم‌بندی شدند. سنت‌های مفید عبارت بودند از: حمایت‌های روانی و مذهبی، خوراندن غذاهای مقوی به زائو، شستشوی نوزاد با آب گرم، برخی دیگر غیر مضر بودند. (آثار شناخته شده زیان‌آور نداشتند) مانند: قراردادن چاقو فرورفته در پیاز در اتاق زائو و مالیدن سفیده تخم‌مرغ بر موی او. سنت‌های زیان‌آور عبارت بودند از: قراردادن تاپاله گاو یا گوسفند زیر زن زائو هنگام درد زایمان و زدن كفش شوهر به پستان دردناك زن زائو.نتیجه‌گیری: خرده فرهنگ‌های رایج بر مراقبت‌ای بهداشتی اثر می‌گذارند و برای اصلاح رفتارهای بهداشتی باید آنها را شناسایی و تحلیل نمود.
كلید واژه: سنت، فرهنگ، زایمان، مراقبت ‌های بهداشتی

لینک کمکی