فایل PowerPoint (اسلاید ها) بودجه و روشهای تنظیم آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بودجه و روشهای تنظیم آن :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بودجه و روشهای تنظیم آن

روشهای تنظیم بودجه
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
روش سال ما قبل آخر
روش حد متوسطه ها
روش پیش بینی مستقیم
روش سنجیده منظم
روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )
مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول
بودجه ریزی افزایشی
بودجه برنامه ای
بودجه عملیاتی
مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی
مزایای اندازه گیری كار
روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
نظام بودجه بندی طرح و برنامه
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه ریزی بر مبنای هدف

لینک کمکی