فایل PowerPoint (اسلاید ها) برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی :

توضیحات:
پاورپوینت فایل PowerPoint (اسلاید ها) برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی از استقرارهای دوره مس – سنگی زاگرس مرکزی، در حجم 34 اسلاید.

بخشی از متن:
در این پژوهش ابتدا محدوده جغرافیایی چهار شهرستان فوق یعنی منطقه ای به وسعت 4944 کیلومتر مربع مورد بازدید و بررسی سطحی قرار گرفتند و در مجموع 169 محوطه باستانی شناسایی گردید. پراکندکی محوطه ها به ترتیب شامل 35 محوطه در نهاوند، 63 محوطه در کنگاور، 48 محوطه در صحنه و 23 محوطه در هرسین است. این محوطه ها پس از شناسایی با استفاده از GPS مکان نگاری شده و در محیط GPS با مدل های ارتفاعی تهیه شده از منطقه، برای تحلیل های لازم آماده شدند.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) برهمکنش محیط و فرهنگ- چشم انداز جغرافیایی و تحلیل باستان شناسی
فهرست مطالب:
منطقه مورد مطالعه
ابعاد نظری و عملی تحقیق
نتیجه بحث
نتیجه گیری
منابعلینک کمکی