فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازطراحی جام غلطابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازطراحی جام غلطابی :

توضیحات:
در این فایل، نمونه سوالی جهت طراحی مجدد جام غلطابی با مشخصات داده شده در قالب فایل word و pdf و در حجم 4 صفحه ارائه شده است.


صورت مساله:
جام غلطابی طراحی شده مطابق شرایط زیر و با مشخصات داده شده را بگونه ای باز طراحی کنید که در صورت امکان افزایش طولی آبشستگی، از برخورد آن به پای جام جلوگیری شود.

فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازطراحی جام غلطابی
فهرست مطالب:
صورت مساله
مشخصات
روند حللینک کمکی