فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت پسماند صنايع شيميايي در کشور ايران (چالش ها، راهکارها، عملکرد ها و پيشنهادات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت پسماند صنايع شيميايي در کشور ايران (چالش ها، راهکارها، عملکرد ها و پيشنهادات) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نظر به افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به گسترش مجتمع های صنعتی و در راستای آن آلوده شدن منابع و محیط زیست، اهمیت توجه به مدیریت پساب های صنعتی باید مدنظر قرار گیرد. در کشور ما، هر روز شاهد افتتاح پروژه های مختلف و مجتمع های جدید صنعتی می باشیم ولی در این میان به دلیل بعضی موارد از جمله پیچیدگی و ناشناخته بودن فرآیندها و مواد مصرفی و تولیدی، بسیاری از مسایل زیست محیطی مورد توجه قرار نمی گیرد. واحد های صنعتی به دلیل نداشتن سیستم تصفیه فاضلاب و همچنین مناسب و کارآمد نبودن سیستم تصفیه، تقریبا کلیه پساب های خود را وارد محیط زیست می نمایند. با توجه به محدودیت-ها و الزامات بین المللی و داخلی زیست محیطی و همچنین کستردگی صنایع شیمیایی کشور، بحث پساب های شیمیایی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار می باشد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و همچنین پیش بینی شرایط زیست محیطی کشور ایران و ارایه راهکار های مناسب و برنامه ای مدون به منظور مدیریت پساب های شیمیایی امری اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد.

لینک کمکی