فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت بهينه مصرف انرژي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مديريت بهينه مصرف انرژي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در مقاله موردنظر به ارزیابی مدیریت بحران تولید و مصرف بهینه انرژی در جهت رسیدن به توسعه پایدار پرداخته شده است. در این مقاله به پیرامون جایگاه انرژی هسته ای پرداخته می شود و از مهم ترین عناصر که در توسعه پایدار موثر است منابع انرژی است داشتن انرژی مناسب عمده ترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی پس از نیروی انسانی است.همچنین ملاک های توسعه پایدار در منابع انرژی موردبررسی قرار خواهد گرفت با افزایش مصرف از منابع انرژی و عدم هماهنگی تولید باعرضه علایم بروز بحران در استفاده از منابع انرژی فسیلی مشاهده می شود و واقعیت گرایی در زمینه تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای به مدیریت منابع فسیلی داده شده، و در انتها نظرات سازمان ملل متحد در راستای سه چالش اساسی توسعه پایدار که شامل مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مسایل محیط زیست می باشد ارایه می گردد و پیشنهاداتی در راستای حرکت به سوی توسعه پایدار با نگرش مناسب به منابع انرژی پرداخته شده است.

لینک کمکی