فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي ترموديناميکي حلاليت CO2 به عنوان آلاينده زيست محيطي در مخلوطAMP+HMDA با استفاده از مدل ترموديناميکي دشماخ-متر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي ترموديناميکي حلاليت CO2 به عنوان آلاينده زيست محيطي در مخلوطAMP+HMDA با استفاده از مدل ترموديناميکي دشماخ-متر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شیرین کردن گاز طبییعی و جداکردن گازهای اسیدی مانند سولفیدهیدروژن و دی اکسید کربن از فرایندهای اصلی در پالایش گاز می باشد. از رایج ترین روش ها که در پالایش گاز برای جدا کردن گازهای ترش از جریان گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد روش جذب به همراه واکنش شیمیایی توسط حلال های آلکانل آمین است. آزمایش های تعیین داده های میزان حلالیت CO2 دراین حلال ها بدلیل نیاز به دستیابی به شرایط تعادلی بسیار زمان بر است از این رو برای کاهش زمان و هزینه برای دستیابی به این داده ها از مدل های ترمودینامیکی برای پیش بینی حلالیت حلال استفاده می شود.در این پژوهش بارمولی CO2 در مخلوط حلال های AMP+HMDA در شرایط عملیاتی متفاوت (دما ، فشار جزیی CO2 و ترکیب درصد حلال) با بهینه سازی متغیرهای مدل ترمودینامیکی دشماخ-متر با نرم افزار MATLAB تعیین و میزان خطای مدل با مقایسه با نتایج آزمایشگاهی پیشین تعیین شد. نتایج حاصل از مدل تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی داشت.

لینک کمکی