فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي پهنه بندي اکوتوريسم با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) مطالعه موردي : شهرستان ماسال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدلسازي پهنه بندي اکوتوريسم با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) مطالعه موردي : شهرستان ماسال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مکان یابی پهنه های مناسب اکوتوریسم انجام شده است. در این مطالعه به ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم شهرستان ماسال در استان گیلان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته شد. بدین منظور ابتدا معیارها و زیر معیارهای مناسب در ارزیابی پتانسیل تفرجی منطقه شناسایی، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرسشنامه هایی تهیه و برای تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارهای موثر در ارزیابی پتانسیل تفرجی منطقه، بین متخصصین توزیع شدند. وزن معیارها و زیر معیارها در هر پرسشنامه محاسبه شده و با میانگین گیری از وزن ها، وزن نهایی با استفاده از مدل محاسبه شد. نقشه های لازم برای ارزیابی پتانسیل منطقه در محیط GIS تهیه و استاندارد سازی لایه ها با استفاده از توابع موجود در نرم افزار IDRISI انجام شد. در آخر با استفاده از GIS نقشه نهایی پتانسیل تفرجی منطقه تهیه شد. نتایج حاصل از نقشه نهایی اکوتوریسم نشان داد که به ترتیب 89.97 ، 8.61 و 1.42 درصد از کل مساحت منطقه، پتانسیل بسیار بالا و پتانسیل کم و فاقد توان برای فعالیت های اکوتوریسمی دارند. مناطقی که دارای تراکم بالای پوشش گیاهی و منابع آبی و شرایط مناسب اقلیمی هستند، بیش ترین پتانسیل را برای فعالیت های اکوتوریسمی در منطقه مورد مطالعه دارند. منطقه با توان کم و فاقد توان اکوتوریسمی، قسمت های مرکزی و شرقی منطقه می باشند که دارای کمترین تراکم از نظر حجم فعالیت های اکوتوریسمی هستند.

لینک کمکی