فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدل سازي هيدروليکي زيستگاه براي تعيين جريان مورد نياز زيست محيطي ماهيان در رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مدل سازي هيدروليکي زيستگاه براي تعيين جريان مورد نياز زيست محيطي ماهيان در رودخانه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بررسی شرایط هیدرولیکی و اکولوژیکی حاکم بر رودخانه جهت تعیین وضعیت سلامت رودخانهها موجب بررسی وضعیت مطلوبیت فیزیک زیستگاه در کشورهای مختلف دنیا در سالهای اخیر شده است. روشهای شبیه سازی زیستگاه به بررسی روند تغییر شرایط فیزیکی زیستگاه ها در دبی های مختلف جریان رودخانه می پردازند و از طریق مدل سازی های مختلف و ترکیب اطلاعات هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، بیولوژیکی، شکل کانال، ویژگی های بستر رودخانه، کیفیت آب در چندین سطح مقطع در رودخانه، منحنی های دبی- فیزیک زیستگاه به دست می دهند که ارتباط بین دبی رودخانه و دستیابی به زیستگاه مطلوب را برای گونه های مورد نظر نشان می دهد. توزیع مطلوبیت زیستگاه و میزان زیستگاههای مطلوب در طول رودخانه و در ماه های مختلف سال برای گونه هدف شرایط کاملا متفاوتی دارد. بنابراین ضروری است جهت جلوگیری از تنشهای جبران ناپذیر برای اکوسیستم رودخانه به خصوص در ماه های بحرانی مانند تخمریزی گونه مدنظر، توزیع مکانی زیستگاهی در طول رودخانه استخراج و سپس با توجه به نمودار سری زمانی مطلوبیت هر بازه ، میزان جریان زیست محیطی تخمین زده شود.

لینک کمکی