فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه اضطراب و نوع نگرش به تقلب در دانش آموزان دبستان جميل شهرستان گنبد کاووس سال تحصيلي 94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه اضطراب و نوع نگرش به تقلب در دانش آموزان دبستان جميل شهرستان گنبد کاووس سال تحصيلي 94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم که با عنوان بررسی رابطه اضطراب و نوع نگرش به تقلب در دانش آموزان دردبستان جمیل شهرستان گنبد کاووس سال تحصیلی 94 به تحقیق بپردازیم وجامعه آماری در نظر گرفته برای این تحقیق 30 نفر می باشد که بطور تصادفی انتخاب شده است روش این تحقیق توصیفی همبستگی که از طریق روش میدانی صورت گرفته است بدین سبب برای سنجش تقلب از یک پرسشنامه نگرش سنج براساس مقیاس استفاده نمودیم آزمودنی پس از اتمام تست اضطراب خود تحلیل گری تست نگرش سنج را پاسخ می دهد که شامل 12 سیوال می باشد مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حل های اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسیله ارایه خواهد داد در ضمن در بیشترمواقع دیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانش های روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی