فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه آموزش و پرورش و نابرابري هاي جنسيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه آموزش و پرورش و نابرابري هاي جنسيتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش نقش اساسی و سرنوشت سازی در جوامع بشری ایفا می کند و بر ابعاد و زمینه های مختلف اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی تاثیر می گذارد، از این رو می تواند عامل رشد و توسعه جامعه محسوب شود. از اصول توسعه فراهم ساختن شرایط توسعه برای همه افراد فارغ از جنس، طبقه، نژاد و قومیت به طور برابر است، از این رو، وجود تبعیض های گوناگون بین زنان و مردان و یا دختران و پسران در موارد متعدد منجر به بحث جنسیت و توسعه شده است به طوری که امروز شاخص توسعه جنسیتی از شاخص های مهم در توسعه یافتگی هر کشور به شمار می رود. مقاله حاضر در نظر دارد به بررسی نقش آموزش و پرورش در تولید و بازتولید نابرابری های جنسیتی بپردازد. بدین منظور نخست نظریه های مربوط به نابرابری های جنسیتی و سپس آرای جامعه شناسان در مورد نقش مدرسه به عنوان عامل حفظ و ثبات و همچنین عامل تغییر، بررسی میشود و در ادامه، نشان داده میشود که چگونه مدرسه این کارکرد دوگانه مکمل، اگر نه متضاد را دار است و در پایان با نگاهی به آموزش و پرورش ایران، راهکارهایی که میتواند از بازتولید نابرابری ها جلوگیری کند ارایه میشود

لینک کمکی