فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه فناوري اطلاعات در طراحي برنامه درسي رسمي و تاثير آن بر بهبود يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه فناوري اطلاعات در طراحي برنامه درسي رسمي و تاثير آن بر بهبود يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پیشرفت های گوناگون در توانمندی های فناوری اطلاعات ، چهره آموزش را نسبت به دهه گذشته به سرعت متحول ساخته است. اتخاذ و اجرای فناوری اطلاعات یکی از روش هایی است که در فرایند یاددهی- یادگیری به منظور افزایش کیفیت شیوه های تدریس- یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد. این امر دارای جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی درسی است،.پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارآمد آن می تواند، راه درک کردن اهداف جدید آموزش از جمله: توسعه آموزش مداوم، مهارت و توانایی درگیر کردن در ایجاد دانش مشارکتی و حل مسیله به یاری همتایان و متخصصان در همه جای دنیا اید. اصطلاح کاربرد فاوا در برنامه ریزی درسی در حکم ابزار، ابزار شناختی و ابزار فکر به منظور طبقه بندی کردن آنهاست.این نوع طبقه بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بخواهیم نقش فاوا را در فرایند تدریس و یادگیری، طراحی و انتخاب ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مشخص سازیم. هدف اصلی نویسندگان در این مقاله ، فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه فناوري اطلاعات در طراحي برنامه درسي رسمي و تاثير آن بر بهبود يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي است. به علاوه برای درک بهتر موضوع ، توجه ای شده است به اهمیت و نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی درسی و ویژگی های برنامه درسی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات امیخته شده است. مطالعات انجام شده بیانگر تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش انگیزه یادگیرندگان و فعال تر شدن فرایند یادگیری است. همچنین کاربردهای فناوری اطلاعات در برنامه ریزی درسی رسمی در مقطع ابتدایی بسیار حایز اهمیت است. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملی از قبیل معلم و دانش آموز ، محیط اموزشی و ... نقش بسزایی در پذیرش فناوری اطلاعات دارند.

لینک کمکی