فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه تعليم وتربيت از منظر جامعه شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي جايگاه تعليم وتربيت از منظر جامعه شناسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، جهت بررسی تعلیم وتربیت از منظر جامعه شناسی بوده است.ضرورت واهمیت تعلیم وتربیت مطرح گردیده است .و مقایسه ای بین نظام های تعلیم وتربیت گذشته و عصرحاضرصورت گرفته است. و مفاهیم تربیت و سعادت، رسالت تعلیم وتربیت، عقده حقارت و نقش آنها در داشتن جامعه ای با نشاط و زنده بحث گردیده است ، هدف پژوهش حاضر نقش تعلیم وتربیت بر رفتار کودک و اینکه آینده سازان مملکت اسلامی مان چگونه افرادی بار خواهند آمد پرداخته است. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است

لینک کمکی